✅هم اکنون نشست بررسی وضعیت احداث بیمارستان دامپزشکی کرمان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور دیگر مسئولین مرتبط در محل سالن کنفرانس در حال برگزاریست.