راه‌حل ایجاد توسعه متوازن در استان از منظر سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان
 
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان گفت: ایجاد زیرساخت‌ها در شهرستان‌هایی که از لحاظ سرمایه گذاری ضعیف هستند؛ راهی برای ایجاد توسعه متوازن در استان خواهد بود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان، دوازدهم آبان ماه چهاردهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمان به منظور بررسی مشکلات تعدادی از سرمایه گذاران و عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در فعالسازی پنجره واحد صدور مجوزها به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری کرمان برگزار شد.
دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری کرمان در این جلسه با اشاره به برنامه ها و اقدامات در حال اجرای بخش خصوصی برای انجام سرمایه گذاری در استان و ابراز رضایت از عملکرد تعدادی از دستگاه‌های استان در راستای تسهیل شرایط سرمایه گذاری خواستار تلاش سایر دستگاه‌ها برای رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاران شد.