💠امروز صبح جلسه  تبصره ۱۸ به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و باحضور دیگر مسئولین در محل سالن کنفرانس معاونت برگزارشد.

✅در این جلسه طرحهای پیشنهادی دستگاههای اجرایی استان برای استفاده از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به تعداد ۱۰۰۷ طرح با رقمی بالغ بر ۲۴۷۸ میلیارد تومان بررسی گردید و مقرر شد دستگاههای اجرایی نسبت به اصلاح و تکمیل طرحهای پیشنهادی ظرف مدت یک هفته اقدام نمایند.