بازدید سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان از یکی از مدرن‌ترین مرغداری‌های کشور در بهرامجرد بردسیر

💠سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان از شرکت سیمرغ مزرعه شماره ۳ بهرامجرد بردسیر که یکی از مدرن‌ترین مرغداری‌های سطح کشور است؛بازدید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان، شرکت سیمرغ مزرعه شماره ۳ بهرامجرد بردسیر با مساحتی بالغ بر ۱۰ هکتار و سرمایه گذاری بیش از ۷۰ میلیارد تومان، روزانه به طور متوسط ۲۲۰۰ کارتون معادل ۲۶ تن محصول تولید ضمن آنکه ظرفیت اسمی این مجموعه ۴۸۰ هزار قطعه است که اکنون با دارا بودن ۲ گله در ۵ سالن از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کند
شرکت سیمرغ در کشور ۷ واحد تولیدی دارد و در سال ۱۳۵۴ مجموعه تولید تخم‌مرغ خوراکی کرمان نیز راه‌اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، این مجموعه برای بیش از ۱۰۰ بومی شغل مستقیم و ۱۰۰۰نفر دیگر شغل غیر مستقیم ایجاد کرده است که نقش موثری در تامین مواد غذایی مردم استان کرمان دارد.