💠تاکید معاون استاندار بر ترویج غذای حلال

دکترمهرابی: دامپزشکی کرمان جز رتبه‌های برتر کشور است

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان معتقد است که باید غذای اسلامی را درسطح بین‌الملل ترویج دهیم و درتعریف امنیت غذایی واژه‌ی غذای حلال را اضافه کنیم.دکترحسین مهرابی امروز پنج‌شنبه  ۶ آبان درهمایش غذای حلال استان کرمان در محل سازمان جهاد  کشاورزی گفت: با توجه به جمعیت بالای افراد مسلمان پیشنهاد می‌شود امنیت غذایی را "دسترسی آحاد مردم به غذای سالم، کافی و حلال برای داشتن یک زندگی فعال و بانشاط" تعریف کنیم.
وی اضافه کرد: در این عبارت مفهوم دسترسی هم فیزیکی به معنای در دسترس بودن غذا و هم اقتصادی به منظور قدرت خرید و قیمت است.
دکتر مهرابی افزود: بر اساس فقه و اعتقادات غذای حلال بر روی زندگی اثر دارد و ما در کشور خیلی این بحث را درک نمی‌کنیم اما در کشورهای خارجه غذای حلال کمیاب و حتی نایاب است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان اضافه کرد:  کشور ما در بازارسازی، بازاررسانی و حتی توسعه‌ی مبانی فقهی غذای حلال کم‌کاری کرده است که باید تمهیداتی در این زمینه انجام شود‌.