هم اکنون نشست هماهنگی لازم جهت ایجاد شهرک صنعتی غیر دولتی به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و باحضور دیگر مسئولین در محل دفتر معاونت درحال برگزاریست.
 
💠در این نشست درخواست شرکت شیدرو گستر بوتیا متقاضی ایجاد شهرک صنعتی غیر دولتی در محدوده شهرستان کرمان مورد بررسی قرار گرفت.