جلسه بررسی اعتبار ساختمان در حال احداث تعاون روستایی شمال استان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، دکتر رودری  رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان و دیگر مدیران مرتبط برگزار شد .
 دکتر مهرابی دراین  جلسه پیشنهاداتی در خصوص به سرانجام رسیدن ساختمان مذکور دادند:
دراین جلسه دکتر رودری با توجه به اینکه  بودجه ای در خصوص ساخت ساز ساختمان تعاونی روستایی در سازمان برنامه بودجه استان دیده نشده و در سال ۱۴۰۰  ردیفی تحت عنوان انبارهای مکانیزه روستایی اختصاص یافته دراین زمینه قول مساعد دادند.
 
  مدیران تعاونی روستایی شمال و جنوب مشکلات خود را درخصوص ساختمان اداری مطرح کردند.