عملکرد دستگاه‌ها در رفع موانع واحدهای تولیدی مناسب است
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، عملکرد دستگاه‌ها را در سال جاری برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی مناسب ارزیابی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، بیست و هفتمین جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان چهارشنبه ظهر 24 شهریور ماه به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان تشکیل گردید.
در این جلسه کارگروه، مشکلات و موانع 15 واحد تولیدی زیرمجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مطرح و در خصوص هر یک از مشکلات آنها بررسی و مصوباتی جهت تسهیل و رفع مشکلات وموانع آنها تصویب شد.
دکترحسین مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در این جلسه بر تشکیل به موقع و منظم کمیته‌های تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و زیرمجموعه کارگروه و ارائه مصوبات پیشنهادی کاربردی تاکید کرد. وی عملکرد دستگاه‌ها را درسال جاری برای رفع موانع ومشکلات واحدهای تولیدی مناسب ارزیابی نمود و ازتلاش وکوشش آنها قدردانی کرد.