✅قبل از ظهر امروز نشست گفتمان توسعه وهدایت منابع سرشار استان به سوی توسعه متوازن وهمه جانبه به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان وباحضور دیگر اعضای مرتبط در محل اتاق بارزگانی برگزار شد.

👈 در این جلسه ارائه مدل جامع پیشنهادی برای توسعه استان و بهبود و توسعه کسب کار بصورت مجازی از طریق کارشناسان این حوزه ارائه شد.