✅هم اکنون نشست ساماندهی گندم و آرد استان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و باحضور دیگر مسئولین مرتبط در محل سالن کنفرانس معاونت درحال برگزاری است.