💠نشست گروه کاری سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، مباحث مربوط به نحوه تولید و توزیع سیمان در سطح استان به ریاست دکترمهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری و با حضور دیگر مسئولین در محل سالن کنفرانس معاونت برگزار شد.