جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان
 
👈صبح امروز جلسه ی شورای هماهنگی بانک های استان به میزبانی اداره امورشعب بانک ملی ، با حضور دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران شبکه بانکی استان  با محوریت بررسی موانع  تولید وتسهیل مشکلات مبتلا به تولید کنندگان برگزار شد.
در این جلسه برهماهنگی میان بانکهای استان به منظور ایجاد پویایی بیشتر و حمایت از تولید و اشتغال در استان تاکید گردید.