پیرو تاکید استاندارکرمان مبنی بر بررسی و ارائه راهکارهای ارتقاء جایگاه استان در فضای کسب و کار کشور، جلسه بررسی برنامه اجرایی بهبود فضای کسب و کار و تکمیل پنجره واحد استان" از برنامه‌های اجرایی هفت گانه اقتصاد مقاومتی استان در سال ۱۴۰۰" به ریاست دکترمهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری  و با حضور تعدادی از مدیران مرتبط برگزار شد.
 
در این
جلسه گزارش وضعیت فضای کسب و کار و برنامه اجرایی بهبود فضای کسب و کار و تکمیل پنجره واحد استان ارائه شد.