قبل از ظهر امروز جلسه ساماندهی توزیع مرغ شمال و جنوب استان در محل سالن کنفرانس معاونت به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری و با حضور دیگر مسئولین برگزار شد.