صبح امروز نشست بررسی و مشکلات بیمارستان خصوصی نوریه کرمان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری و با حضور رییس بیمارستان و دو تن از معاونین بانکها در محل دفترمعاونت با محوریت پیگیری معوقات بانکی بیمارستان برگزار شد.