💢قبل از ظهر امروز نشست بررسی مشکلات مجتمع صنعتی رفسنجان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری و با حضور تعدادی از مدیران برگزار شد.