صبح امروز نشست بررسی مشکلات و انتقال چاه آب ماهرو ماهان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری و باحضور فرماندار کرمان ودیگر مسئولین در محل دفتر معاونت برگزار شد.