هم اکنون ؛ نشست کمیته استانی قرارگاه ساماندهی مرغ استان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری و با حضور دستگاه های مرتبط درمحل سالن کنفرانس معاونت در حال برگزاریست .

 🟢دکتر مهرابی گفت: با توجه به پیگیریهای مستمر #استاندارکرمان، این جلسه هر روز تا رفع مشکل بازار مرغ در استان در معاونت تشکیل می گردد.

💎 در این نشست دکتر مهرابی از دستگاههای متولی خواست آمار روزانه از زمان جوجه ریزی تا مرحله توزیع را به معاونت اعلام نمایند و پشتیبانی امور جهادکشاورزی هم مکلف شد که آمار روزانه تخصیص مرغ از سایر استانها را به معاونت اعلام نماید.