جلسه بررسی وضعیت  تعهدات اشتغال دستگاههای اجرایی استان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور دیگر مسئولین در محل دفتر معاونت در حال برگزاری است.   ۱۴۰۰/۱/۱۵