چهل و پنجمین جلسه گروه کاری اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی (سومین جلسه در سال ۱۴۰۰) و اولین جلسه کمیته استانی قرارگاه ساماندهی مرغ در سال ۱۴۰۰ هم اکنون به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری و با حضور دیگر مسئولان  در محل سالن کنفرانس معاونت در حال برگزاری است.  ۱۴۰۰/۱/۱۴