عصر روز گذشته انجام شد.
 
✅ دیدار خانم دکتر واعظی سرپرست محترم معاونت توسعه و مدیریت منابع استانداری با دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری در محل معاونت اقتصادی و بازدید از بخش های مختلف معاونت.
 
✅خانم دکتر واعظی سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری پس از بازدید از حوزه های جذب وسرمایه گذاری و دفتر امور هماهنگی اقتصادی، با کارمندان این مجموعه دیدار کرد.