در سومین روز از اسفند ماه ۹۹ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جنوب استان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری و باحضور  جمعی از مسئولین در محل سالن کنفرانس معاونت برگزار شد.