ظهر امروز نشست تشریح آیین نامه شمسا و مشارکت اقتصاد بنیاد برکت در طرحهای اجتماع محور در استان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور کالوندی معاون بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کشور، دکتر نورالدینی مشاوراستاندار و دیگر مسئولین در محل سالن کنفرانس معاونت برگزار شد.