صبح امروز نشست گروه کاری اقتصادی وسرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی با حضوردکترمهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و دیگر مسئولین در محل سالن کنفرانس معاونت برگزار شد.