نشست بررسی روند ساماندهی مدیریت تولید و توزیع مرغ در استان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری و با حضور روسای سازمان جهاد کشاورزی و صمت استان ودیگر مسئولین در محل سالن کنفرانس جهادکشاورزی ر حال برگزاری است.