نشست کارگروه پیگیری وصول مطالبات شبکه بانکی استان کرمان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری و باحضور مشاور اقتصادی استاندار، دبیر شورای بانکهای استان و مدیران  شعب بانکهای استان در سالن کنفرانس مدیریت بانک تجارت برگزار شد.