این نشست صبح امروز با حضور دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری، دکتر نورالدینی مشاور اقتصادی استاندار و جمعی دیگر از مدیران و اصحاب رسانه در محل اتاق برگزارشد.

 در این جلسه برنامه های اتاق کرمان ارائه و مسائل و مشکلات که توسط تعدادی از اعضاء مطرح شد، مورد بررسی قرار گرفت.