نشست آخرین وضعیت تاسیس کارخانه نوآوری دراستان به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری و با حضور دکتر نورالدینی مشاور اقتصادی استاندار و دیگر مسئولان در محل ‌سالن کنفرانس  معاونت برگزار شد.