کارگروه رفع موانع تولید جنوب استان با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع با هدف بررسی موانع و مشکلات شش واحد تولیدی برگزار شد.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، کارگروه رفع موانع تولید جنوب استان با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع با هدف بررسی موانع و مشکلات شش واحد تولیدی برگزار شد.
در این کارگروه مشکلات مربوط به تمدید معادن شن و ماسه شهرستان های جنوب، مشکلات ناحیه صنعتی جدید فاریاب، مشکلات مربوط به تمامی شهرک ها و نواحی صنعتی جنوب، مشکلات کوره های آجر پزی، موانع پیش روی شرکت لبنیاتی ناب عنبرآباد و مسائل مربوط به طرح تولیدی روح الله نعمتی مطرح و برای رفع موانع تولید این طرح ها تصمیم گیری شد.
مشکل فاضلاب شهرک صنعتی عنبرآباد، عدم گازرسانی به شهرک ها، نواحی صنعتی منطقه جنوب، مشکلات مربوط به تسهیلات بانک ها و عقب افتادگی اقساط وام ها، مشکلات زیرساختی طرح ها و نواحی صنعتی از جمله مهمترین موانع طرح های مذکور بود که راجع به آن ها تصمیم گیری شد.