سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان گفت: ارائه مشوق هایی برای استفاده کنندگان خدمات الکترونیکی دستگاه ها و همچینین جلوگیری از انجام و ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه ها به صورت جزیره ای از نخستین گام ها برای ایجاد دولت الکترونیک در کشور است.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمد علی دهقان در اولین کارگروه هوشمندسازی و توسعه امور دولت الکترونیک استان کرمان افزود: توسعه دولت الکترونیک یکی از ضرورت های توسعه کشور و استان است که هم اکنون هیچ اداره خاصی متولی ایجاد دولت الکترونیک در استان نیست.
وی با اشاره به تشکیل اولین کارگروه هوشمندسازی و توسعه امور دولت الکترونیک استان، تصریح کرد: این کارگروه نقش راهبری ایجاد دولت الکترونیک در استان را خواهد داشت و باعث می شود ارائه خدمات الکترونیک دستگاه های استان به صورت جزیره ای نباشد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان اظهار داشت: در اولین گام نیازمند دریافت اطلاعاتی کامل از وضعیت ارائه خدمات در 72 شهرداری و 82 دستگاه اجرایی استان هستیم و ارزیابی نهادهای استان به لحاظ میزان و نحوه ارائه خدمات به صورت الکترونیکی از مهمترین ضرورت ها در این زمینه است.
دهقان با اشاره به اهداف تشکیل میز خدمت در دستگاه های اجرایی، گفت: بسیاری از خدمات الکترونیکی قابلیت ارائه در میز خدمت را دارد و مهمترین اقدام میز خدمات باید فراهم کردن زمینه های لازم برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و جلوگیری از حضور فیزیکی مردم باشد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی در حوزه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی امور، خاطرنشان کرد: در کشور کانادا مراجعه حضوری به بانک برای نقد کردن یک چک حدود یک دلار هزینه دارد ولی انجام این خدمت به صورت الکترونیکی بدون هزینه است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان با انتقاد از دریافت هزینه بابت انجام خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های اجرایی و به خصوص بانک ها، افزود: ما بر عکس تجربه کشورهای اروپایی در این زمینه عمل می کنیم و نیازمند ارائه مشوق هایی برای استفاده کنندگان از خدمات الکترونیکی در کشور هستیم.
 
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، اولین جلسه کارگروه هوشمندسازی و توسعه امور دولت الکترونیک استان کرمان ظهر شنبه 6 بهمن ماه 97 در دفتر معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار شد.
پیگیری و نظارت بر اجرایی نمودن اصلاح فرآیندهای اولویت دار در زمینه سرمایه گذاری، اشتغال، خدمات مشترک و تخصصی و ... دستگاه های اجرایی استان، راهبری تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی جهت ایجاد استان الکترونیکی و پیشنهاد آن به شورا و راهبری استقرار، تهیه برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان و پیگیری واگذاری خدمات قابل برون سپاری دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان، نظارت بر استقرار میز خدمت الکترونیکی در دستگاه های اجرایی استان و ارائه گزارش تحلیلی دوره ای به شورا، بررسی پیشنهادهای ارسالی از سوی کارگروه توسعه مدیریت دستگاه های مدیریت با دولت الکترونیک و ارائه راهکارها به شورا، پیگیری فازبندی، تعریف پروژه ها و راهبری اجرای پروژه شهر هوشمند، راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه های آن ها از مهمترین وظایف کارگروه هوشمندسازی و توسعه امور دولت الکترونیک استان کرمان است.