سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، نشاط در کسب و کار و اشتغال جوانان را از اولویت های حوزه اقتصادی در استان نام برد و گفت: با استفاده از ظرفیت های دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی می توان وضعیت اشتغال استان را ارتقا بخشید.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، حمید ملانوری صبح شنبه در نشست مدیران ستادی استانداری کرمان بر مسئولیت های داخلی استانداری مبنی برساماندهی نیروی انسانی، امورمالی، چابکی و نشاط کارکنان تاکید کرد و افزود: در حوزه اقتصادی هم نشاط در کسب و کار و اشتغال جوانان از اولویت های این حوزه خواهد بود.

*** تاکید استاندار کرمان بر رعایت تعادل منطقی در تشویق و تنبیه کارکنان
در ادامه این نشست استاندار کرمان نیز ضمن معرفی مدیران جدید استانداری، از آنان خواست بر اساس اصول مسالمت، صمیمیت، تعامل و تعادل فعالیت های خود را انجام دهند.
محمدجواد فدائی با معرفی حمید ملانوری به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری، مهمترین رسالت و ماموریت وی را اشتغال دانست و تصریح کرد: ارتقاء شاخص های اداری در استانداری  و دستگا های اجرایی استان از وظایف و اولویت های دیگر این معاونت است.
وی همچنین با نام بردن از استانداری به عنوان نماینده دولت و دستگاه حاکمیتی تصریح کرد: استانداری برای سایر ادارات، نقش الگو دارد و عملکرد  کارکنان آن باید به گونه ای ارتقا یابد که بتوانند الگوی دیگر ادارات باشند.
استاندار کرمان  با مهم خواندن نظام تشویق و تنبیه، بر رعایت تعادل منطقی در تشویق و تنبیه کارکنان تاکید و از امکانات و اختیارات اداری به عنوان امانت در نزد مسئولان نام برد و بیان داشت: باید به بهترین روش، در راستای حل مشکلات  مردم و پیشبرد اهداف نظام، دولت و استان فعالیت ها را سامان بخشیم.

به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، طی احکام جداگانه ای از سوی استانداری کرمان، "محمدصادق بصیری" به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، "حمید ملانوری" به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، "محمدرضا وفائی" به عنوان مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، "عباس تقی زاده" به عنوان مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومی استانداری منصوب و در پایان نشست مدیران ستادی استانداری در روز شنبه، احکام استاندار به مدیران جدید ابلاغ و از زحمات مدیران سابق تشکر و قدردانی شد.