سرپرست استانداری کرمان گفت: برای کاهش مصرف آب و بهینه کردن مصرف آب باید به حوزه های پرمصرف از جمله کشاورزی توجه ویزه ای صورت گیرد.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمدجواد فدائی در کارگروه سازگاری با کم آبی افزود: در این جلسه مقرر شد که معاونت امور عمرانی استانداری برنامه های عملیاتی شهرداری ها برای کاهش 30 درصدی آب در فضای سبز و نیز در دستگاه های اجرائی را ظرف یکماه آینده دریافت کرده و جمع بندی کند.
وی بیان کرد:  برنامه سازگاری با کم آبی استان باید به دستگاه های مربوطه ارسال شده و اعضای کارگروه سازگاری با کم آبی طی 10 روز آینده نظرات خود را به صورت کتبی اعلام کنند تا این برنامه در جلسه بعد کارگروه استانی سازگاری با کم آبی تصویب شده و به تهران ارسال شود.
سرپرست استانداری کرمان گفت: بر کیفیت برگزاری جلسات نیز باید توجه ویژه ای صورت گیرد تا خروجی مناسبی از این جلسات حاصل شود.

 

*** بیلان منفی استان کرمان 900 میلیون متر مکعب
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان نیز گفت: 34 هزار و 556 چاه در استان کرمان وجود دارد که از این تعداد 11 هزار حلقه چاه غیرمجاز است.
ابراهیم علیزاده افزود: بیلان منفی استان کرمان در حال حاضر 900 میلیون مترمکعب است و تا پایان برنامه ششم باید به صفر رسیده و در تا پایان برنامه هفتم نیز به آب قابل برنامه ریزی برسد که بر این اساس باید به حدود 4 میلیارد مترمکعب برسد.
وی ادامه داد: میزان بارندگی بلندمدت استان کرمان 122 میلی متر است که این میزان یک دوم میزان بارندگی بلندمدت کشور و یک پنجم میزان بارش بلندمدت دنیااست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 6.4 میلیارد مترمکعب برداشت آب داریم که 94 درصد در بخش کشاورزی، 5 درصد در بخش شرب و یک درصد در بخش صنعت صرف می شود.
علیزاده با اشاره به اینکه بحرانی ترین منطقه از نظر افت سطح آب در دولت آباد است که در 10 سال اخیر 1 متر کاهش داشته است، بیان کرد: از سال 85 تاکنون به تعداد چاه ها افزوده شده اما میزان آب برداشتی اضافه نشده و این نشان از کاهش آب در سفره های زیرزمینی دارد.
وی یادآور شد: 2 میلیارد مترمکعب آب سطحی در استان کرمان وجود دارد که 580 میلیون مترمکعب آن در سدها مهار شده است و در حال حاضر 300 میلیون مترممکعب ذخیره آب در پشت سدها وجود دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان گفت: میانگین بارندگی در استان کرمان 129 میلی متر است که در سال آبی 97-96 این میزان 53 میلی متر و در سال زراعی 98-97 نیز 1.5 میلی متر بوده است.
علیزاده تصریح کرد: در حوزه آب و فاضلاب روستایی 175 روستا مشکل شوری دارند و 577 روستا با مشکل فلزات سنگین روبرو هستند.
وی گفت: در حوزه آب و فاضلاب شهری 85 درصد مردم آب مناسبی را مصرف می کنند و 15 درصد دچار مشکل هستند اما از نظر وجود فلزات سنگین در آب، 27.9 درصد مردم از آب مناسب بهره مند هستند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان افزود: برنامه های استان کرمان برای کاهش برداشت پیشنهاد شده و پس از بررسی دستگاه های مربوطه و تصویب کارگروه استانی سازگاری با کم آبی به تهران ارسال می شود.