سرپرست استانداری کرمان گفت: متقاضیان استفاده از منابع اختصاصی دولت به بخش تسهیلات روستایی در استان کرمان به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه و آورده اولیه، نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمد جواد فدائی در جلسه مشترک مجمع نمایندگان استان با مدیران بانک ها با محوریت امهال وامهای کشاورزی افزود: طبق تصمیم جلسه امروز با مجمع نمایندگان استان مقرر کردیم با توجه به ابهامات موجود در بخشنامه ابلاغی در خصوص استمهال وام های کشاورزان و نحوه عملکرد بانک ها در این خصوص، تا زمانی که ابهامات موجود در این بخشنامه برطرف نشود بانک های استان از هر گونه اقدامی در خصوص بدهکاران حوزه کشاورزی اعم از وام گیرنده و ضامن خودداری کنند.
وی اظهار داشت: بحث سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی استان نیز یکی دیگر از موارد مهمی است که در شرایط اقتصادی کنونی باید به آن توجه ویژه ای شود که از همین لحاظ در جلسه امروز مصوب کردیم آمار دقیقی از میزان سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال استان تهیه شود. همچنین تصمیم گرفته شد تا تهاتر بدهی دولت به شرکت های دولتی نیز تعلق گیرد.