سرپرست استانداری کرمان گفت: مصداق و معیار مشخصی برای وجود رکود در پروژه های اقتصاد مقاومتی استان از طرف منتقدان وجود ندارد و استانداری به صورت جدی پیگیر برنامه های اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمد جواد فدائی پیش از ظهر شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان کرمان؛ افزود: برای دستیابی به نتایج عملی بهتر درباره پروژه های اقتصاد مقاومتی، در وهله اول باید نتیجه پروژه مشخص باشد و نکته دوم این است که زمان بندی پروژه ها معین باشد.
وی اظهار داشت: متأسفانه این روزها در گوشه و کنار صحبت هایی درباره روند رکودی پروژه های اقتصاد مقاومتی شنیده می شود که مصداق و معیار دقیقی برای این حرف مشخص نیست و حتی برای شخص بنده هنوز این مصداق ها روشن نشده است؛ چرا که ما روند جلسات را در شهرستان های استان و حتی در تهران با حضور معین های اقتصادی پیگیری می کنیم.
فدائی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که پروژه های اقتصاد مقاومتی استان باید دارای زمان بندی مشخصی باشند و معلوم باشد که چه تعدادی از آن ها تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسند تا ما بتوانیم در جلسات مختلف روند اجرای پروژه ها را پیگیری کنیم.

***تصویب 224 پروژه اقتصاد مقاومتی طی سال های گذشته در استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در این جلسه افزود: طی سال های گذشته تعداد 224 پروژه اقتصاد مقاومتی به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی استان رسیده است که 157 مورد از آن ها متعلق به بخش دولتی و 67 مورد متعلق به بخش خصوصی است. همچنین در پروژه های بخش دولتی تاکنون پیشرفت فیزیکی 47 درصدی و در پروژه های بخش خصوصی پیشرفت 33 درصدی را داشته ایم.
جعفر رودری اظهار داشت: سرمایه گذاری موردنیاز برای تکمیل پروژه های بخش دولتی 14 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 2300 میلیارد تومان محقق شده است و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در پروژه های بخش خصوصی تاکنون 10300 میلیارد تومان است و ما برای اجرای کامل این پروژه ها به میزان 41 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم.
وی با اشاره به سرمایه گذاری 12700 میلیارد تومانی صورت گرفته در پروژه های اقتصاد مقاومتی استان گفت: 55 هزار میلیارد تومان برای اتمام و بهره برداری همه پروژه ها نیاز داریم که این عدد برابر با 50 درصد از سرمایه گذاری کل استان در سال است و در این راستا برای رسیدن به نرخ رشد 8/5 درصدی در استان نیاز به سرمایه گذاری سالیانه میزان 24/5 میلیارد تومان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خاطر نشان کرد: ما در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، تعداد 112 پروژه اولویت دار استان را جداسازی کردیم و امیدواریم طبق پیش بینی ها با اجرای این طرح ها بیش از 19 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه بیان کرد: برنامه های اولویت دار استان کرمان با کار کارشناسی در قالب 14 عنوان تبیین و به تصویب ستاد استان رسیده که باید زودتر به مرحله اجرایی برسند.
رودری با اشاره به سه محور مهم سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت:  تحرک و پویایی برای پیشرفت اقتصادی، بالا بردن مقاومت اقتصادی و داشتن نگاه راهبردی سه مسأله مهمی هستند که بایستی به آن ها توجه ویژه ای شود.

***سکونت 83 هزار نفر در سکونتگاه های غیر رسمی استان
مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به بحث بازآفرینی پایدار شهری، اظهار داشت: در این مورد دو حوزه بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی از جمله محورهای مهم پروژه بازآفرینی شهری هستند.
بلوردی افزود: 408 هزار نفر از جمعیت استان در محدوده بافت های فرسوده و 83 هزار نفر در سکونتگاه های غیر رسمی سکونت دارند که در برنامه بازآفرینی شهری باید برای ساخت و نوسازی این بافت ها تلاش کنیم.
وی با اشاره به طرح امید درباره با ساخت مسکن در بافت های فرسوده، گفت: هم اکنون سه محله: قلعه محمود، مسجد امام و گلبازخان در شهر کرمان در حوزه مطالعاتی و اجرایی ما برای این طرح قرار گرفته اند.