سرپرست استانداری کرمان با اشاره به این مطلب که فرهنگ پژوهش در کشور ما عمومیت پیدا نکرده است، گفت: پژوهش را یک سرمایه گذاری تلقی نمی کنیم و از آن به عنوان یک کار جاری یاد می کنیم.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمدجواد فدائی در کارگاه آموزشی نظرسنجی الکترونیکی (تبلتی و تلفنی) ویژه مدیران پژوهش و مسئولان اجرای نظرسنجی مرکز استان های سازمان صدا و سیما افزود: صدا و سیما برای تاثیر بر مخاطبان و برای آنکه به عنوان یک دانشگاه در رشد و ارتقاء فرهنگ تاثیر بگذارد، باید برنامه مبتنی بر تحقیق، پژوهش و نظرسنجی را تهیه و پخش کند و باید با انجام پژوهش های کاربردی، برنامه های مناسب تهیه شود.
وی بودجه در پژوهش را یک شاخص دانست و ادامه داد: از روی بودجه ای که به پژوهش اختصاص می یابد باید بدانیم که پژوهش در چه رتبه و اولویتی در جامعه قرار دارد.
سرپرست استانداری کرمان از تعداد محقق به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت به عنوان یک شاخص در پژوهش یاد کرد و ادامه داد: این میزان در کشورهای در حال توسعه 190 پژوهشگر به ازای هر یک میلیون نفر و در کشورهای توسعه یافته 3 هزار و 700 پژوهشگر به ازای هر یک میلیون نفر است.
فدائی گفت: قرار بود در برنامه توسعه چهارم و پنجم، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی سه تا چهار برابر افزایش یابد که انجام نشد و این میزان در حال حاضر نیم درصد است.
وی اظهارداشت: عدم تعریف جایگاه اجتماعی مناسب برای محققان موجب می شود که این افراد بیشتر به کارهای آموزشی پرداخته و کمتر در حوزه پژوهش کار کنند.
سرپرست استانداری کرمان تصریح کرد: نهادینه نشدن کارهای پژوهشی در دستگاه های اجرایی یکی از مشکلات موجود است و باعث ایجاد ناهماهنگی در بین دستگاه ها می شود.
فدائی، موانع روانی را از مشکلات حوزه پژوهش برشمرد و اظهارداشت: به دلیل آنکه در کشور نتوانسته ایم جایگاه خوبی برای پژوهش و تحقیق ایجاد کنیم، شاهد مهاجرت نخبگان هستیم که موضوع بسیار بدی است.
وی تصریح کرد: کشورهای پیشرفته فضای بسیار خوبی را برای فعالیت پژوهشگران ایجاد کرده اند و این در حالی است که در کشور ما باید برای ایجاد این فضا تلاش مضاعفی صورت گیرد.
سرپرست استانداری کرمان با تاکید بر اینکه باید فضا را به شکلی ایجاد کنیم که نخبگان در کشور ماندگار شوند، تاکید کرد: فقر منابع و عدم آشنایی با زبان های خارجی متعدد یکی دیگر از مشکلات حوزه پژوهش در کشور به شمار می رود.
فدائی به دیگر مشکلات حوزه پژوهشی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: عدم آشنایی با روش های نوین پژوهش، وجود فضای ناامنی و عدم اعتماد بین پژوهشگران و عدم اطمینان پژوهشگران از توجه به نتیجه پژوهش آنها، نبود خلاقیت  و نوآوری در پژوهش، نبود مراکز خصوصی تحقیقاتی ونگاه صرف اقتصادی به پژوهش، از جمله این مشکلات به شمار می رود.
وی عنوان کرد: عدم اطلاع رسانی تبلیغاتی درباره پژوهش ها و عدم ارتباط سیستماتیک بین محققان از دیگر مشکلات حوزه پژوهش به شمار می رود.