سرپرست استانداری کرمان با تاکید بر اینکه تصمیمات غیر کارشناسی یکی از عواملی است که واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می کند، گفت: متاسفانه در مسیر تولید با مشکل فرهنگی نیز روبرو هستیم و در برخی موارد افراد به دلیل حسادت، دخالت دادن مسائل سیاسی و ... در مسیر ادامه فعالیت های تولیدی مانع تراشی می کنند.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمدجواد فدائی صبح پنجشنبه در هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری با تاکید بر اینکه برای رفع موانع تولید باید بر اساس یک نظر کارشناسی تخصصی مشخص شود که چه عواملی موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شده است، افزود: یکی از مشکلات موجود در مسیر تولید این است که واحدهای کارشناسی قوی در اختیار نداریم.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان باید به صورت تخصصی نقاط ضعف و آسیب را شناسایی کرده و برای حل آنها راهکار ارائه دهند.
سرپرست استانداری کرمان عنوان کرد: در راستای رفع موانع تولید، کارشناسان تخصصی باید متناسب با هر اتفاقی که موجب تعطیلی یا بروز مشکل در حوزه تولید شده، راهکار ارائه دهند.
فدائی با تاکید بر لزوم افزایش بهره وری واستفاده از ظرفیت های موجود، گفت: برخی رسانه ها در حالی پیگیری ها برای رفع موانع تولید را حمایت های خاص دانسته و آنها را به مسائل سیاسی ربط می دهند که مدیریت استان کرمان در مسیر حمایت از تولید، نگاه های سیاسی را دخالت نمی دهد و هدف اصلی « حمایت از تولید و اشتغال زایی است.
وی عنوان کرد: عدم همکاری برخی مدیران در سطح استان موجب می شود که مسائل را در سطح کشوری و با مدیران رده بالاتر مطرح کرده و در بسیاری از موارد، زمینه رفع مشکلات واحدهای تولیدی را فراهم کنیم.

⬅️ در این جلسه ضمن بررسی مشکلات برخی از واحدهای تولیدی و ارائه راهکارهای رفع این موارد، اقدامات انجام شده برای اجرای مصوبات جلسه قبل نیز بررسی شد.