سرپرست استانداری کرمان گفت: لازم است که ایده های نو و جدیدی را برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مطرح کنیم.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمدجواد فدائی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای عالی استانی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان کرمان افزود: در مجموع درباره جلسه شورای عالی استانی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دچار سردرگمی هایی هستیم و در قالب این شورا باید فکر کنیم که چه کارهای تاثیرگذاری در این حوزه می توان انجام داد.
وی عنوان کرد: البته اقدامات خوب و تاثیرگذاری انجام شده اما این کارها باید بر مبنای نگرش های تخصصی با اثرگذاری بیشتری تدام یابد.
سرپرست استانداری کرمان گفت: همه ما برای خدمات رسانی هر چه بهتر به خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران دغدغه داریم.
فدائی خاطرنشان کرد: بنایی بر تبعض گذاشتن بین خدمات رسانی و تلاش برای حل مشکلات خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران نیروهای بسیج، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی نیست و اگر تبعیضی دیده شده، به یقین سیستماتیک و عمدی نبوده است.


*** استان کرمان رتبه اول کشوری در ساماندهی گلزارهای شهدا

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز گفت: این سازمان اعتباراتی در حوزه تخصصی مربوط به شهدا، جانبازان و ایثارگران را در اختیار دارد که در بخش های تعیین شده در سطح استان توزیع می شود.
جعفر رودری افزود: در سال گذشته 7 میلیارد و 400 میلیون تومان در سرفصل های پیش بینی شده برای مرمت و بازسازی گلزار شهدا، تعمیر و تجهیز ساختمان بنیاد شهید وامور ایثارگران و مرمت و بازسازی مزار شهدای گمنام بوده است.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری نیز نزدیک به 6 میلیارد و 800 میلیون تومان در این  حوزه اختصاص داده شده است، تاکید کرد: استان کرمان در ساماندهی گلزارهای شهدا رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.

"علی شفیعی" مشاور استاندار کرمان در امور ایثارگران نیز گفت: دیدار با بیش از 360 خانواده ایثارگر در محل منازل آنها انجام شده و با یک هزار و 600 نفر نیز در محل استانداری دیدار و گفت و گو شده است.