سرپرست استانداری کرمان گفت: هزینه 50 میلیارد تومانی بیمه سلامت در استان کرمان از بودجه عمرانی استان در طول سال بیشتر است و مردم باید به این هزینه ها در حوزه سلامت و بیمه توجه داشته باشند.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمدجواد فدائی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه سامانه حذف دفترچه بیمه سلامت و اپلیکیشن خدمات غیرحضوری بیمه سلامت، افزود: امروز شاهد یکی دیگر از موفقیت های استان کرمان در بحث دولت الکترونیک هستیم که در اداره کل بیمه سلامت اتفاق می افت  و نشان دهنده ظرفیت های استان کرمان در این حوزه است.
وی خاطر نشان کرد: بیمه سلامت به تنهایی 60 درصد از جمعیت استان را پوشش داده است و ماهانه 50 میلیارد تومان در بحث بهداشت و درمان مردم به مراکز درمانی می پردازد که هزینه 50 میلیارد تومانی بیمه سلامت در استان کرمان از بودجه عمرانی استان در طول سال بیشتر است و مردم باید به این هزینه ها در حوزه سلامت و بیمه توجه داشته باشند.