سرپرست استانداری کرمان به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مسئولان، از روند اجرایی پروژه آبرسانی به شهرهای بم و بروات از سد نساء بازدید کرد.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمدجواد فدائی صبح یکشنبه به اتفاق معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مسئولین، از روند اجرایی پروژه آبرسانی به شهرهای بم و بروات از سد نساء بازدید کرد.
 لازم به ذکر است؛ پروژه آب رسانی به شهرهای بم و بروات در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز، تا پایان سال آینده به اتمام می رسد.

***پیشرفت فیزیکی 45 درصدی پروژه آبرسانی به شهرهای بم و بروات از سد نساء
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان در حاشیه این بازدید افزود: این پروژه شامل 53 کیلومتر لوله گذاری و ایستگاه پمپاژ با هد 230 متر است که تاکنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون 122 میلیارد تومان در اجرای این طرح هزینه شده و برای اتمام این پروژه به 200 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز نیاز است.
علیزاده یادآورشد: این پروژه از سال 90 آغاز شده و در دو سفر استانی ریاست جمهوری 285 میلیارد تومان برای تکمیل آن تصویب شده که تاکنون107 میلیارد تومان نیز  تخصیص یافته است