سرپرست استانداری کرمان بااشاره به آمار حدود 340 هزار نفری افراد درگیر با فقر در استان کرمان، گفت: برنامه های رفع فقر مطلق باید به گونه ای برنامه ریزی شود که افراد و خانواده ها به توانمندی برسند.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمدجواد فدائی پیش از ظهر دوشنبه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان افزود: برنامه های رفع فقر مطلق باید به گونه ای برنامه ریزی شود که افراد و خانواده ها به توانمندی برسند نه اینکه از کمک های دولتی، خیران و نهادها برای افزایش خانواده های تحت حمایت نهادهای حمایتی استفاده کنیم.
وی با اشاره به لزوم رفع فقر در جامعه بر اساس برنامه های کشوری، گفت: اول باید فقر مطلق را تعریف و پس از شناسایی افراد و خانواده های درگیر با این نوع فقر، برنامه رفع آن را تعریف و اجرائی کرد و در پایان سال نیز وضعیت آنها را بررسی کرد.
فدائی تاکید کرد: 90 درصد مراجعات و درخواست های مردمی از مسئولان برای ایجاد اشتغال، کمک مالی و  کمک های حمایتی است.
سرپرست استانداری کرمان ادامه داد: ایجاد اشتغال در نهایت به توانمندسازی و رفع فقر مطلق می انجامد و درخواست اصلی مردم به ویژه برای جوانان و فرزندانشان است.
وی با اشاره و به لزوم و اهمیت اجرای برنامه های رفع فقر، گفت: رفع مشکل افرادی که در جامعه  دچار مشکل مالی هستند و فقیر شناخته می شوند، کار مهمی است و باید در قالب جلسات به راهکارهای عملی، قابل قبول و قابل اجرا در زمان بندی معقول، برای رفع مشکلات آنها دست یابیم.