سرپرست استانداری کرمان گفت: باتوجه به رتبه پایین آمار اشتغال استان کرمان نسبت به میانگین کشوری، دستگاه های اجرایی استان بایستی تا پایان مهرماه 97، 50 درصد تعهدات اشتغال خود را انجام دهند.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمد جواد فدائی در دهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، افزود: تمامی دستگاه های استانی بایستی تا پایان مهرماه، 50 درصد تعهدات اشتغال خود در سال 97 را انجام دهند.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک ها در حوزه تسهیلات روستایی، اظهار داشت: این درست است که بانک ها در پروژه های بزرگ استان مشارکت دارند و تسهیلاتی را ارائه می کنند ولی این به معنای این نیست که در بخش تسهیلات روستایی و خرد کوتاهی کنند.
فدائی با اشاره به گزارش های ارائه شده پیرامون طرح مهارت ورزی و تسهیلات روستایی، خاطر نشان کرد: بایستی تا پایان مهرماه سقف تعهدات به میزان 40 درصد و آمار مهارت ورزی در محیط واقعی کار نیز به میزان 100 درصد کامل شود.

*** ثبت هشت هزار شغل در سامانه رصد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در این جلسه با اشاره به گزارش میزان تحقق برنامه دوسالانه اشتغال دراستان، اظهار داشت: قرار بود که امسال بیش از 35 هزار شغل ایجاد شود که متأسفانه تاکنون بیش از 8 هزار شغل در سامانه رصد ثبت نشده است.