در پی استعفای مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان کرمان، رضا سنجری با حفظ سمت مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی به عنوان سرپرست این دفتر معرفی شد.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمد جواد فدائی در آئین معارفه سرپرست جدید دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان کرمان افزود: در راستای پیگیری مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری، دفتر هماهنگی امور اقتصادی و دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری فعال بوده اند و تقسیم کار لازم نیز انجام شده بود که با استعفای مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان، سرپرست این دفتر معرفی شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اشتغال، تولید، محرومیت زدایی و تنظیم بازار از اولویت های دولت به شمار می رود، عنوان کرد: این اولویت ها در استان کرمان نیز باید به صورت جدی دنبال شود.
سرپرست استانداری کرمان تاکید کرد: فعال کردن سیستم اداری یکی از نیازهای کنونی دستگاه های دولتی است تا کارها و مسائل مربوط به مردم در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گرفته و رفع شوند.
فدائی گفت: تسلط به مقررات و آئین نامه ها، سرعت عمل، وقت گذاشتن برای کارها و برای اتخاذ تصمیمات اجرایی و مشاوره دادن به مراجعان از مواردی است که منجر به  اجرای طرح ها و  ایده های جدید در جامعه می شود.
وی  بر حفظ سلامت کارها و انجام وظیفه و تعهد اداری نیز تاکید کرد و ادامه داد: یکی از مسئولیت های مدیران در دستگاه های اجرایی این است که افراد رادر حوزه های مطابق با تخصص و علاقه آنها به کار گیرند.
سرپرست استانداری کرمان افزود: هنر مدیریت در این است که افراد در جایگاهی قرار گیرند که بیشترین بازدهی را داشته باشند و از این مسیر، راندمان کاری کارکنان افزایش یابد.