مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۴۰۱/۰۸/۱۱

نشست راهکارهای توسعه تجارت استان با کشور پاکستان

نشست راهکارهای توسعه تجارت استان با کشور پاکستان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در تاریخ 1401/8/11 تشکیل گردید. 


منبع : معاونت هماهنگی امور اقتصادی


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲