مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار استان

طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه ها به تخلفات واحدهای صنفی تحت پوشش خود رسیدگی کنند

کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار استان صبح امروز سه شنبه 15 شهریور برگزار گردید.
با تاکید صورت گرفته در این نشست، مقرر گردید تا طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه ها به تخلفات واحدهای صنفی تحت پوشش خود رسیدگی کنند و فرمانداران نیز نظارت کامل بر این مسئله را داشته باشند.  
همچنین بنا شد تعزیرات حکومتی با سایر دستگاه های متولی، هم در بحث اربعین حسینی و هم بازگشایی مدارس ورود کنند تا اجحافی به حقوق شهروندان صورت نگیرد.
در رابطه با سهمیه اقلام اساسی به دانشگاه ها با توجه به اینکه هنوز آمار دقیقی توسط مراجع مربوطه اعلام نشده، از سوی معاونت سیاسی دستور داده شد تا جلسه ای با فوریت تشکیل و میزان سنجی دقیق از اقلام اساسی مورد نیاز دانشگاه ها صورت گیرد.
همچنین کلیه نانوایان مکلف هستند، توزیع نان را تنها از طریق کارتخوان های نصب شده، انجام دهند و هرگونه استفاده غیرمجاز از کارتخوان نانوایی در واحد صنفی دیگر تخلف بوده و برخورد می شود.


منبع : معاونت هماهنگی امور اقتصادی


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲